Historia

Pellosniemen kylätoimikunnan historia

Pellosniemen kylätoikikunnan perustaminen
Ensimmäinen kyläkokous

Pellosniemen kylätoimikunta on perustettu 14.02.1980 klo:19.00-22.20 Kisakaaressa.

puheenjohtaja: Pertti Saarelainen
sihteeri: Erkki Rantalainen
Päätettiin perustaa kylätoimikunta
Mukana kokouksessa Ristiinan kunnan viranhaltijat mm. kunnanjohtaja Helge.Häkkinen. Päätettiin yksimielisesti perustaa kylätoimikunta.
Toimikunta järjestää tarvittaessa kyläkokouksia. Toimikunnan kokoonpano tullaan tarkistamaan vuoden kuluttua. Valittiin kylätoimikunnan puheenjohtajaksi yksimielisesti Veli Oinonen.
Toimikunnan jäseneksi valittiin:

Hilkka Hall
Anja Kaurio
Kari Nupponen
Simo Martikainen
Veli Oinonen
Harri Patrikainen
Kauko Puputti
Elli Takkinen
Aimo Valta
Pertti Weltheim
Kunnansuunnittelusihteeri Erkki Rantalainen kertoi: kylätoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja kylän omaan aktiivisuuteen. Kylätoiminta pyrkii parantamaan sekä henkisiä että aineellisia olosuhteita.

Kylätoiminta edellyttää yhteistyötä ja talkoohenkeä.