Archive for helmikuu, 2013

Vuosikokous pidetään 13.3.2013

torstai, helmikuu 28th, 2013

Mikkelin kansalaisopiston opistolaisyhdistys ry:n 

                         Vuosikokous

               pidetään tiistaina 13.03.2013 klo 18.00 alkaen

               Paikka: Tilausravintola SÄDE, Otto Mannisenkatu 8

               Mikkeli

                             TERVETULOA !

Opistolaisyhdistyksen johtokunta

 

Kokouksessa on kahvitarjoilu !

 

Yhdistyksen sääntöjen 12 §

 

Opistolaisyhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Vuosikokouksesta sekä niistä kokouksista, joissa käsitellään sääntöjen muutoksia, opistolaisyhdistyksen purkamista tai kiinteistön ostamista, lahjoittamista, myymistä tai kiinnittämistä koskevia ehdotuksia, on ilmoitettava kaksi viikkoa ennen kokousta opiston ilmoitustaululla tai sanomalehdissä tai muulla vuosikokouksen päättämällä tavalla. Kokouskutsuihin on sisällytettävä tiedotus käsiteltävistä asioista. Muista kokouksista on ilmoitettava vuosikokouksen päättämällä tavalla yhtä viikkoa ennen kokousta

 

 

 

Mikkelin kansalaisopiston opistolaisyhdistys ry.

50170 MIKKELI

======================================================

 

Vuosikokouksen työjärjestys 

Aika : 13.03.2013 klo 18.00 alkaen

Paikka: Tilausravintola SÄDE, Otto Mannisenkatu 8, MIKKELI

 

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokousvirkailijoiden valinta

– puheenjohtaja

– sihteeri

– pöytäkirjantarkistajat

– ääntenlaskijat

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4 § Työjärjestyksen hyväksyminen 

5 § Opiston rehtorin puheenvuoro

 6 § Toimintakertomus 2012 

7 § Tilinpäätös, tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle 

8 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

 9 § Opistolaisyhdistyksen puheenjohtajan valinta 

10 § Opistolaisyhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta

– johtokunta esittää, että kaikille johtokuntapaikoille valitaan uudet jäsenet ja erovuoroisuus valitaan arvalla. 

11 § Opistolaisyhdistyksen tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta 

12 § Koollekutsut ja tiedonannot

– johtokunta esittää, että koollekutsut ja tiedonannot julkaistaan opiston ilmoitustauluilla, yhdistyksen nettisivuilla sekä tarpeen mukaan sanomalehti Länsi Savossa.

 13 § Toimihenkilöt Lahtelaan

 14 § Muut esille tulevat asiat

 15 § Kokouksen päättäminen