Posts Tagged ‘kokouskutsu’

Kokouskutsu

tiistai, maaliskuu 28th, 2017

Kutsu sääntöjen mukaiseen kevätkokoukseen

Kerhomme sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 4. huhtikuuta 2017 klo 18:00 alkaen Otavan hallimme kerhotiloissa, Kalliotie 17. Ennen kokousta kahvitarjoilu. Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan käsiteltävät asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys

5. käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä

6. esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. käsitellään hallituksen esitys sääntöjen muuttamisesta.

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kerhon sääntöjen mukaan yleisessä kokouksessa käsiteltäviksi haluttavat asiat tulee saattaa tietoon niin hyvissä ajoin, että ne voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tällä kertaa tällaisia esityksiä ei ole tullut tietoon. Joustavan toimintatapamme mukaisesti voidaan kokouksen kohdassa 8.  kuitenkin ottaa pohdittavaksi jäsenistön mielestä ajankohtaisia asioita tarpeen mukaan.

Kevätkokouksen jälkeen on Huhtikuun kuukausikokous.

Tiedotusasioita

Varsinaiset jäsenet saivat SAHK:n jäsenlehden Automobiilin numeron 1/2017 mukana jäsenkortin, josta käy selville haltijan nimi ja jäsenyys kerhossamme. Kerhon omia jäsenkortteja teetetään vain uusille jäsenille ja perhejäsenille. Jo aiemmin perhejäseniksi liittyneet saavat Mikkelin Mobilistien jäsenkortteihinsa vuoden 2017 Kevätkokouksessa.

Lähiviikkojen aikana merkinnät kerhomme tapahtumakalenterissa tihenevät. Ohjelmassa on mm:

* Lauantaina 29.4.2017 klo 8:00 – 15:00 Mikkelin Mobilistien ROMPETORI Kasarmin kentällä, Patteristonkatu 3.  Myyntipaikat kerholaisilta 0 €, ulkopuolisilta 10 €. Pääsyliput 2 €. Museoajoneuvon kuljettajilta ei pääsymaksua. Tiedusteluihin vastaa Seppo Kiiski p. 050 521 6517. Kahvia ja makkaraa myynnissä. Museoajoneuvonäyttely.

* Matka Kurtnan rompetorille 6 – 7.5. Yhteiskuljetusbussi lähtee Mikkelistä Tenholankadun hallimme vastapäisen St1:n luota.  Ilmoittautumislista Otavan hallin kerhotilassa. Tiedusteluihin vastaa Olavi Valkonen p. 0400 543 685.