Archive for marraskuu, 2016

Syyskokous

tiistai, marraskuu 1st, 2016

10 §     YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
  5. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
  6. määrätään yhdistyksen jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi ja jäsenmaksun eräpäivä
  7. hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
  9. valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

MUISSA ASIOISSA OVAT ESILLÄ:

– kevään 2017 rompetorin järjestelytoimikunnan nimeäminen

– St Michel Oldtimer Run 2017 -tapahtuman etukäteisvalmisteluista vastaavien nimeäminen

Hallituksen tietoon ei ole tullut kokouskutsun lähettämispäivään mennessä muita tässä kokouksessa käsiteltäväksi esitettyjä asioita. Kokouksen kohdassa muut esille tulevat asiat voidaan ottaa asioita esille.

Hallituksen laatimassa esityksessä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi lähdetään siitä, että Otavan tontille rakennetaan n 30 m2 suuruinen puuliiteri vuoden 2017 aikana.

Hallitus esittää talousarviossa, että varsinaisia jäseniä koskeva vuosijäsenmaksu säilytetään 50 eurona ja liittymismaksu uusien varsinaisten jäsenten osalta on 25 eurona. Perhejäsenten jäsenmaksu ehdotetaan säilytettäväksi 8 eurona. Muun SAHK:n jäsenkerhon kautta Automobiili-lehden saavien ”ulkojäsenten” osalta jäsenmaksu ehdotetaan säilytettäväksi 26 eurona. Perhe- ja ”ulkojäseniltä” ei peritä liittymismaksua.

Tervetuloa ottamaan kantaan ja tekemään päätöksiä kerhomme tulevaisuuteen liittyvistä asioista!

Mikkelin Mobilistit ry:n hallitus