Archive for toukokuu, 2015

Toimintasuunnitelma 2015

sunnuntai, toukokuu 10th, 2015

MIKKELIN MOBILISTIT RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

1. Pidetään kuukausikokoukset joka kk:n alussa, pääsääntöisesti ensimmäisenä tiistaina Otavan hallilla. Kerhoiltoja järjestetään säännönmukaisesti muina tiistai-iltoina. Näinä ajankohtina kokoontuu tilanteen mukaan myös kerhon naistoimikunta.

2. Kerhon omistamat museoajoneuvot Fargo – 62, Wartburg – 64 ja Bedford -64 pidetään liikenne‑ ja katsastuskunnossa ensisijai­sesti harrastuspohjalla. Projekteista Chevrolet-29 paloauton entisöinti saatetaan loppuun ja auto katsastetaan museoajoneuvoksi. Kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan kerhon haltuun kesällä 2014 hankittu Toyota Crown liikennekelpoiseksi ja katsastetaan se sekä kunnostetaan Unimog -66 siten, että sitä voidaan siirrellä omalla moottorilla.

3. Hiirolan Hallikaista ylläpidetään kerhon ja jäsenistön kaluston säilytyspaikkana.

4. Otavan ”vanhaa” hallia käytetään kerhon ja jäsenten ajoneuvojen talvi- sekä ympärivuotisena säilytyspaikkana hallituksen määräämin ehdoin. Hallin remonttitilaa käytetään myös kerhon ajoneuvojen entisöintiin. Hallista pyritään uusimaan itäsivun vesikourujen vedenpoistoputket. Tutkitaan räystäiden jatkamismahdollisuus. Vuoden aikana pidetään yhdet tai useammat puutalkoot sekä tarpeen vaatiessa talvella kattolumien pudotustalkoot.

5. Otavan uutta hallia käytetään kerhon ja kerholaisten kaluston säilytystilana. Rakennuksen varusteisiin lisätään ilmalämpöpumppu ja sen betonilattia maalataan.

6. Mikkelin kaupungilta vuokralla olevia Tenholankadun hallin tiloja käytetään kerhon ja sen jäsenistön kaluston säilytystiloina vuoden 2015 ajan.

7. Huhtikuun loppupuolella järjestetään Mikkelin Mobilistien kevätrompetori (Huvikummun ja Otavan K-marketin piha-alue, 25.4.15?). Vaihtoehtoisena paikkana voi olla Hirvensalmen yritystalo Uutelassa.

8. Toukokuun aikana järjestetään perinteinen kaudenavausajelu.

9. Kurtnan rompepäiville järjestetään omakustannematka 2.5. – 3.5. Classic Motor Show:ssa Lahden messukeskuksella käydään 2. tai 3.5. ja ”Orimattilan” rompepäi­ville (Lahti/ Jokimaan ravirata) lähdetään porukalla toukokuun puolivälissa, samoin omakustanneperiaatteella. Kerholaisten veteraani-ikäisen kaluston yhteiskatsastuspäivä järjestetään M-harjulla kesäkuun puolivälissä. Auton Päivään (Autoliitto) osallistutaan syyskuun puolivälissä.

10. Järjestetään mobliili‑ikäisille ajoneuvoille tarkoitetut 23. Suur‑Saimaan ympäriajot 27.- 28.6.15 yhteistyössä Etelä‑Karjalan Vanhat Ajoneuvot ry:n kanssa.

11. Osallistutaan SA-HK:n järjestämään Museoajoneuvon päivään 6.6 (?) sekä SA-HK:n retkeilyajoihin Vaasassa kesäkuun 13. päivänä (?).

12. Osallistutaan Kymen Kerhon järjestämään Kuninkaantien ajoon toukokuussa, Savon Kerhon järjestämiin Ruska-Ajoihin kesän lopussa sekä Sisä-Savon Mobilistien järjestämille Pestuumarkkinoille/Pestuuajoon syyskuun puolivälissä. Eijan ja Ollin ajoon osallistutaan elo-syyskuun aikana. Kesäkauden päätösajo järjestetään syyskuun lopussa tai se yhdistetään Eijan ja Ollin ajoon?.

13. Jatketaan yhteistyötä muiden paikallisten harrasteajoneuvokerhojen (VW Club St Michel ry ja Saimaa Vans ry) kanssa. Järjestetään yhteistyössä em. kerhojen kanssa 26. St Michel Oldtimer Run –tapahtuma 27.6.2015 Visulahden matkailukeskuksen alueella.

14. Hoidetaan kerhon ja kerholaisten kalustolla hää- ym. kuljetuksia, joilla hankitaan sekä PR:ää että hiukan myös euroja kerhon tarpeisiin.

15. Luovutetaan kerhon hallussa olevan Mikkelin läänissä vuosina 1922-68 rekisteröityjä ajoneuvoja koskevan kantakortisto Mikkelin maakunta-arkiston käyttöön digitointia ja tietokanta-ohjelmaan siirtämistä varten.

16. Jatketaan kerhon toimialueen ajoneuvoliikenteeseen liittyvän historian taltiointia mm. tarkentamalla ja täydentämällä eri automerkkien myyntikanavista vuoden 2013-2014 aikana tehtyä koostetta ja taltioimalla muuta asiaan liittyvää tietoutta autoilun alkuvuosikymmeniltä Mikkelin läänissä.

17. Huolehditaan tiedotuksesta jäsenistölle sekä perinteisten jäsenkirjeiden ja säännönmu­kaisten kuukausikokouksien kautta että hyödyntäen sähköpostitiedotteita, kerhon internet-kotisivua, Miamedian alueverkkopalvelun mahdollisuuksia ja matkapu­helimen tekstiviestejä.

18. Tehdään kerhon toimintaa tunnetuksi sopivissa yleisötapahtumissa, julkisen sanan välityksellä ja mm. Suur‑Saimaan Ympäriajojen yhteydessä sekä kerhon internet-sivuston avulla.

19. Otetaan osaa SA-HK:n yleisiin kokouksiin ainakin virallisella edustuksella.