Posts Tagged ‘toimintakertomus’

Toimintakertomus vuodelta 2010

torstai, huhtikuu 14th, 2011

Lehmuskylä-seuran vuosi 2010 oli seuran kolmaskymmenesneljäs toimintavuosi.

Vuoden 2010 toiminta vietiin läpi toimintasuunnitelman mukaisesti vähennetyllä vuositoiminnalla. Syynä vuositoiminnan vähentämiseen oli vähäiseksi käyneet henkilöresurssit.

VUOSITOIMINNASTA

Toimintasuunnitelmaan lisättiin johtokunnan päätöksellä kesäteatterimatka jonka järjestämistä olivat kevään aikana pyytäneet useat seuran jäsenet. Teatterimatka tehtiin 25.7.2010 Koirakiven kesäteatteriin, jossa nähtiin Irwinistä kertova musiikkinäytelmä. Matkalle osallistui 35 seuran jäsentä.

Siekkilän koulun sali on ollut seuran käytössä torstaisin klo 18.30-21.30. Lentopallonaiset ja -miehet ovat käyneet kentällä pelaamassa.

Perheiden ulkoilutapahtuma pidettiin 21.3.2010 Laihalammen puistossa. Ohjelmaan kuului mm. lasten hiihtokilpailut, mäenlaskua sekä makkaranpaistotulet. Seura tarjosi makkaraa, mehua, kahvia ja munkkeja kaikille halukkaille. Kaikki hiihtokilpailuun osallistuneet palkittiin mitalilla.

Kevätkokous pidettiin Lehmuskylän seurakuntatalolla 13.4.2010. Kevätkokouksessa valittiin seuran uudeksi rahastonhoitajaksi Taina Roikonen.

Laihalammen tilan parantamistalkoisiin ei seuralla ollut kesän aikana mahdollisuutta osallistua.

Toimintasuunnitelman mukaista syksyn perheulkoilutapahtumaa ei järjestetty.

Seuran syyskokous pidettiin 10.11.2010 Lehmuskylän seurakuntatalolla. Kokouksessa valittiin v. 2011 johtokuntaan uusina jäseninä Pekka Ahonen, Juho Hammar ja Ismo Lappalainen. Syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 jäsenmaksuksi 6 euroa. Tilintarkastajina jatkavat Jouko Muhonen ja Martti Taivalantti. Rahastonhoitajana toimii Taina Roikonen.

Toimintakertomus vuodelta 2009

torstai, toukokuu 13th, 2010

Toiminnasta lyhyesti

Lehmuskyläseuran toiminnassa toimintavuosi oli kolmaskymmenesneljäs (34).

Vuoden toiminta toteutettiin pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Osa toiminnasta tapahtui yhteistyössä Siekkilä- ja Tusku-seurojen kanssa. Yhteisesti järjestettiin mm. perheiden ulkoilupäivä maaliskuussa Laihalammen jäällä ja lasten urheilutapahtuma syyskuussa Laihalammen puistossa.

Edellisen toimintavuoden aikana oli johtokunta todennut tarpeelliseksi selvittää Lehmuskylä-seuran toiminnan jatkamisen perusteet.

Asian selvittämiseksi tehtiin tammikuussa lehtijuttu seurasta ja sen toiminnasta. Helmikuussa seuran jäsentiedotteessa pyydettiin kyläläisiä mukaan seuran toimintaan. Samalla toivottiin vinkkejä seuratoiminnan kehittämiseksi.

Kesäkuussa oli vuorossa kysely, joka jaettiin kaikkiin Lehmuskylän koteihin.

Kyselytutkimuksessa pyydettiin vastauksia seuraaviin toimintavaihtoehtoihin:

-toiminnan jatkamista jonkun naapuriseuraan yhdistymisellä (seurojen yhdistäminen)

-seuran toiminnan lopettaminen

-toiminnan jatkaminen entiseen tyyliin

Kyselytutkimukseen saatiin kesän aikana vastauksia yhteensä 15 kpl.

Eniten kannatusta sai vaihtoehto” Lehmuskylä-seuran toiminnan jatkamisesta entiseen tyyliin”

Toiseksi eniten kannatettiin vaihtoehtoa ”yhdistymistä Siekkilän-seuran kanssa ”

Kolmanneksi jäi seuran ”lopettamisen vaihtoehto”.

Kommentteina kyselyistä saatiin seuralle positiivisena palautteena mm. maininnat Laihalammen hoitotalkoista ja talvella lammen jäällä olleesta luistinradasta. Lapsiperheet olivat puolestaan hyvillään perheille järjestetyistä ulkoilutapahtumista.

Johtokunta kävi pitkän keskustelun kyselytuloksen annista sekä aktiivihenkilöiden toiminnan jatkamishaluista.

Yksimielisesti tehtiin päätös, jossa esitettiin syyskokoukselle seuran toiminnan jatkamista v 2010 entiseen tyyliin henkilöresurssit huomioiden kuitenkin typistetyllä toimintasuunnitelmalla. Toimintaa päätettiin jatkaa seuran omina tapahtumina.

Syyskokous hyväksyi johtokunnan tekemän esityksen.

Seuran johtokunta v 2009

pj. Olavi Putkonen vpj. Kalevi Pulkka

Jäsenet: Sirpa Riittinen (siht.), Eino Heikkinen, Marja Kontulainen, Asko Riittinen, Veikko Roikonen ja Sinikka Soine.

Toimintavuonna Lehmuskylä-seurassa oli 157 jäsentä.

Rahastonhoitajana toimi Martti Susitaival ja tilintarkastajina olivat Jouko Muhonen ja  Martti Taivalantti.

Rahastonhoitaja M. Susitaival ilmoitti johtokunnalle haluavansa lopettaa rahastonhoitajan tehtävät tähän toimintavuoteen.

Martti on kuulunut Lehmuskylä-seuran pitkäaikaisimpiin toimijoihin, hän on ollut mukana seuran johtokunnassa ja eri toimikunnissa sekä nyt viimeksi rahastonhoitajana kaikkiaan yli 25 v.

Lehmuskylä-seura kiittää Martti Susitaivalta seuran hyväksi tekemästä pitkäaikaisesta arvokkaasta työstä. Seuran johtokunta on muistanut Marttia pienellä lahjalla .

Taloudesta

Vuoden toiminta vietiin taloudellisessa mielessä läpi toimintasuunnitelmaan kirjattujen euromäärien mukaisesti.

Mikkelissä  13.04.2010

Lehmuskylä-seura ry

johtokunta