Archive for toukokuu, 2010

Toimintakertomus vuodelta 2009

torstai, toukokuu 13th, 2010

Toiminnasta lyhyesti

Lehmuskyläseuran toiminnassa toimintavuosi oli kolmaskymmenesneljäs (34).

Vuoden toiminta toteutettiin pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Osa toiminnasta tapahtui yhteistyössä Siekkilä- ja Tusku-seurojen kanssa. Yhteisesti järjestettiin mm. perheiden ulkoilupäivä maaliskuussa Laihalammen jäällä ja lasten urheilutapahtuma syyskuussa Laihalammen puistossa.

Edellisen toimintavuoden aikana oli johtokunta todennut tarpeelliseksi selvittää Lehmuskylä-seuran toiminnan jatkamisen perusteet.

Asian selvittämiseksi tehtiin tammikuussa lehtijuttu seurasta ja sen toiminnasta. Helmikuussa seuran jäsentiedotteessa pyydettiin kyläläisiä mukaan seuran toimintaan. Samalla toivottiin vinkkejä seuratoiminnan kehittämiseksi.

Kesäkuussa oli vuorossa kysely, joka jaettiin kaikkiin Lehmuskylän koteihin.

Kyselytutkimuksessa pyydettiin vastauksia seuraaviin toimintavaihtoehtoihin:

-toiminnan jatkamista jonkun naapuriseuraan yhdistymisellä (seurojen yhdistäminen)

-seuran toiminnan lopettaminen

-toiminnan jatkaminen entiseen tyyliin

Kyselytutkimukseen saatiin kesän aikana vastauksia yhteensä 15 kpl.

Eniten kannatusta sai vaihtoehto” Lehmuskylä-seuran toiminnan jatkamisesta entiseen tyyliin”

Toiseksi eniten kannatettiin vaihtoehtoa ”yhdistymistä Siekkilän-seuran kanssa ”

Kolmanneksi jäi seuran ”lopettamisen vaihtoehto”.

Kommentteina kyselyistä saatiin seuralle positiivisena palautteena mm. maininnat Laihalammen hoitotalkoista ja talvella lammen jäällä olleesta luistinradasta. Lapsiperheet olivat puolestaan hyvillään perheille järjestetyistä ulkoilutapahtumista.

Johtokunta kävi pitkän keskustelun kyselytuloksen annista sekä aktiivihenkilöiden toiminnan jatkamishaluista.

Yksimielisesti tehtiin päätös, jossa esitettiin syyskokoukselle seuran toiminnan jatkamista v 2010 entiseen tyyliin henkilöresurssit huomioiden kuitenkin typistetyllä toimintasuunnitelmalla. Toimintaa päätettiin jatkaa seuran omina tapahtumina.

Syyskokous hyväksyi johtokunnan tekemän esityksen.

Seuran johtokunta v 2009

pj. Olavi Putkonen vpj. Kalevi Pulkka

Jäsenet: Sirpa Riittinen (siht.), Eino Heikkinen, Marja Kontulainen, Asko Riittinen, Veikko Roikonen ja Sinikka Soine.

Toimintavuonna Lehmuskylä-seurassa oli 157 jäsentä.

Rahastonhoitajana toimi Martti Susitaival ja tilintarkastajina olivat Jouko Muhonen ja  Martti Taivalantti.

Rahastonhoitaja M. Susitaival ilmoitti johtokunnalle haluavansa lopettaa rahastonhoitajan tehtävät tähän toimintavuoteen.

Martti on kuulunut Lehmuskylä-seuran pitkäaikaisimpiin toimijoihin, hän on ollut mukana seuran johtokunnassa ja eri toimikunnissa sekä nyt viimeksi rahastonhoitajana kaikkiaan yli 25 v.

Lehmuskylä-seura kiittää Martti Susitaivalta seuran hyväksi tekemästä pitkäaikaisesta arvokkaasta työstä. Seuran johtokunta on muistanut Marttia pienellä lahjalla .

Taloudesta

Vuoden toiminta vietiin taloudellisessa mielessä läpi toimintasuunnitelmaan kirjattujen euromäärien mukaisesti.

Mikkelissä  13.04.2010

Lehmuskylä-seura ry

johtokunta