Posts Tagged ‘suovu siistiksi’

Tavoitteita Suovun kunnostuksessa

tiistai, helmikuu 23rd, 2010

Tavoitehakuisuus on valttia

Suovun kunnostus- ja hoitohanke etenee. Hankkeen ”Työnyrkki” kokoontui pohtimaan kunnostustavoitteita Pieksämäelle Etelä-Savon metsäkeskuksen tiloihin 4.2.2010.

Toimikunta asetti Suovun kunnostukselle seuraavat tavoitteeet vuodelle 2010:

1. Purukorvenojan kosteikon suunnitelmat tehdään valmiiksi ja toteutus järestetään saatavan/käytössä olevan rahoituksen mukaisesti. Tarkoituksenmukaista on saada Tervalahti mukaan kosteikkojärjestelyihin.

2. Tehokalastus aloitetaan Suovulla sekä vesikasvien niitto toteutetaan olosuhteiden sallimissa rajoissa.

3. Itäjoen kosteikon perustamiseen tähtäävät toimenpiteet toteutetaan Etelä-Savon Metsäkeskuksen kartoituksen antamien mahdollisuuksien mukaan.

Kokous metsäkeskuksessa Pieksämäellä

Kokous metsäkeskuksessa Pieksämäellä

  • Käytössä toimikunnalla on Haukivuoren aluejohtokunnalta rahoitustukea. Lisäksi Tiiholan, Naakkiman ja Hovinsalon osakaskunnat ovat hakeneet yhdessä rahoitusta Kyyveden kalastusalueelta kosteikkojen toteuttamiseen.

Purukorvenojan kosteikon suunnittelu on alkanut jo vuodenvaihteessa. Lumitilanteen vuoksi maastomittaukset voidaan toteuttaa myöhemmin keväällä. Tältä osin toimenpiteet ensimmäisen tavoitteen saaavuttamiseksi ovat alkaneet. 

Kasvillisuusrannat mahdollistavat ravinteiden käsittelyn
Kasvillisuusrannat mahdollistavat ravinteiden käsittelyn
  • Vesikasvillisuuden niitto vaatii kartoitus- ja suunnittelutyötä ennenkuin päästään toteuttamiseen asti. 
  • Tehopyynnin järjestäminen tapahtuu osakaskuntien avustuksella ja toimin. Pyyntivälineitä alueelta löytyy ja käytännön työn suunnittelu tehdään kevään aikana. Ratkaistava on mm. saaliskalojen käsittely ja sijoitus. Kesällä toteutetaan Suovulla koeverkkokalastus.
  • Itäjoen suualueen kosteikon suunnittelu etenee maastokäynnillä kevään aikana.
  • Toimikunta asetti Suovun fosforitason  vähentämisen tavoitteeksi 30 %. Tavoite on kunnianhimoinen ja on pitkällä aikavälillä mahdollista saavuttaa.
Tavoitetta vuoteen 2025
Tavoitetta vuoteen 2025
  • Käytännössä veden fosforipitoisuuden osalta olisi tavoiteltava alle 40 µg P/l tasoa. Nykyisellään Suovun veden fosforipitoisuus on tasoa 60 µg P/l. Klorofyllin osalta tavoitteena on alle 25 µg/l taso, nykyisen 40 µg /l sijaan. Nämä tavoitteet vähentäisivät merkittävästi mm. leväkukinnan mahdollisuuksia Suovulla.
  • Toimikunta on omalta osaltaan KYYVESI KUNTOON -hankkeen yksi toimijataho. Yhteys tähän suurempaan kokonaisuuteen toimii hyvin.  Useat toimikunnan jäsenet toimivat myös Kyyvesi kuntoon -hankkeen ohjusryhmässä.