Suovu siistiksi; puheenjohtajalta

Verkonlasku

Suovu siistiksi hanke lähti liikkeelle jo joulukuussa 2008. Haukivuoren paikallislehdessä ollut yleisönosaston kirjoitus keräsi yhteen Kyyveden ja Suovunselän veden laadun heikkenemisestä huolestuneita tahoja. Ensimmäisessä kokoontumisessa kartoitettiin kansalaisten havaintoja veden laadun muutoksista n. 60 vuoden ajalta.

Samaan aikaan Kymijoen -Suomenlahden vesienhoitosuunnitelman vuosille 2009 – 2015 valmistelun yhteydessä keräsi Etelä-Savon ympäristökeskus kansalaispalautetta vesistöiltä. Edellä mainittu havaintoaineisto lähettettiin ympäristökeskukseen. Samalla ilmaistiin kansalaisten huoli veden laadun hitaasti tapahtuvasta huononemisesta.

Vuoden 2009 aikana syntyi aivan itsestään ”Puhtaamman Kyyveden puolesta” vapaaehtoinen kansalaisliike. Lokakuussa pidettiin Suovua käsittelevä tupailta. Keskustelun päätteeksi osanottajat nimesivät edustajat SUOVU SIISTIKSI -toimikuntaan.

Toimikuntaan nimettiin osakaskuntien edustajat, Mikkelin kaupungin, MTK:n, metsänhoitoyhdistyksen sekä ranta-asukkaiden edustaja. Lisäksi toimikunta kuulee tarvittaessa asiantuntijajäseniä.

Vuoden 2009 lopulla nimettiin 5 hengen suunnitteluryhmä, joka on aloittanut toimepideohjelman laatimisen ja rahoituksen hakemisen hankkeelle. Lisäksi on tehty ensimmäisenä toimenpiteenä veden fosforipitoisuuden kuormitusmittaukset Suovuun laskevista sekä siitä poistuvista puroista. Tulokset ovat valmistuneet tammikuun aikana.

Talven aikana laaditaan Purukorvenojan suualueelle kosteikkosuunnitelma. Sen rakentamisen aikataulu määräytyy mm. käytettävissä olevan rahoituksen mukaan.

SUOVU SIISTIKSI -hanke kuuluu osana Kyyvesi kuntoon hankkeen toimikuntaa.

SUOVU SIISTIKSI -hankkeen ensimmäiset askeleet on nyt otettu. Edessä on monien vuosien työ. Suovun vaikutuspiirissä olevat toimijat ovat valmiina osallistumaan talkoisiin kotijärvensä puolesta. Seuraava suunnitteluryhmän kokous pidetään Pieksämäellä 4.2.2010. Tuolloin päätetään mm. kesällä 2010 tehtävistä toimenpiteistä. Kalakannan selvitys kesän aikaan antaa lisätietoja kunnostuksen ja hoidon suunnitteluun.

Hankkeemme tiedottaa tapahtumista tällä sivustolla.

HAUKIVUORELLA 27.01.2010

Yrjö Takkinen

SUOVU SIISTIKSI suunnitteluryhmä

Leave a Reply