Suovu siistiksi – ryhmä toimii

Kyyveden Suovunselän kunto on puhuttanut paikallisia asukkaita pitkään
Kymijoen-Suomenlahden vesienhoidon suunnitelmassa on Suovu luokiteltu ekologiselta luokaltaan välttäväksi. Siinä suhteessa olemme ykkösiä, sillä Etelä-Savossa ei muita välttäviä vesiä ole.
Kesällä 2009 tilanteen parantamiseksi alettiin toimia. Nyt näkyy pilkahdus valoa synkeän tunnelin päässä. Olemme lähteneet liikkeelle ja saaneet jotain aikaiseksikin. Lehtiartikkeleita Suovun tiimoilta on julkaistu useita, paikallinen ”tupailta” on pidetty, hankeryhmä on järjestäytynyt, vesinäytteitä Suovuun laskevista uomista on otettu, kosteikkosuunnittelu on aloitettu jne. Vauhdissa ollaan ja toivon mukaan pysytäänkin.
Taustalla näkyvälle alueelle tehdään kosteikko.

Taustalla näkyvälle alueelle tehdään kosteikko.

 SUOVU SIISTIKSI -hanke on siis järjestäytynyt ja nyt ollaan vaiheessa, jossa tehdään yleissuunnitelmaa, pohditaan mahdollisia rahoituslähteitä ja pidetään yhteyttä KYYVESI KUNTOON -hankkeeseen. Suovun kunnostaminen ja hoito on yksi keskeisistä ja tärkeimmistä Kyyveden hoidon osa-alueista.

Suuntaviivat yleissuunnitelmasta ovat olemassa. Seuraavan kerran hankkeen ”työnyrkki” kokoontuu 4.2.2010 Pieksämäellä.

Leave a Reply