Archive for tammikuu, 2010

Suovu siistiksi; puheenjohtajalta

torstai, tammikuu 28th, 2010

Verkonlasku

Suovu siistiksi hanke lähti liikkeelle jo joulukuussa 2008. Haukivuoren paikallislehdessä ollut yleisönosaston kirjoitus keräsi yhteen Kyyveden ja Suovunselän veden laadun heikkenemisestä huolestuneita tahoja. Ensimmäisessä kokoontumisessa kartoitettiin kansalaisten havaintoja veden laadun muutoksista n. 60 vuoden ajalta.

Samaan aikaan Kymijoen -Suomenlahden vesienhoitosuunnitelman vuosille 2009 – 2015 valmistelun yhteydessä keräsi Etelä-Savon ympäristökeskus kansalaispalautetta vesistöiltä. Edellä mainittu havaintoaineisto lähettettiin ympäristökeskukseen. Samalla ilmaistiin kansalaisten huoli veden laadun hitaasti tapahtuvasta huononemisesta.

Vuoden 2009 aikana syntyi aivan itsestään ”Puhtaamman Kyyveden puolesta” vapaaehtoinen kansalaisliike. Lokakuussa pidettiin Suovua käsittelevä tupailta. Keskustelun päätteeksi osanottajat nimesivät edustajat SUOVU SIISTIKSI -toimikuntaan.

Toimikuntaan nimettiin osakaskuntien edustajat, Mikkelin kaupungin, MTK:n, metsänhoitoyhdistyksen sekä ranta-asukkaiden edustaja. Lisäksi toimikunta kuulee tarvittaessa asiantuntijajäseniä.

Vuoden 2009 lopulla nimettiin 5 hengen suunnitteluryhmä, joka on aloittanut toimepideohjelman laatimisen ja rahoituksen hakemisen hankkeelle. Lisäksi on tehty ensimmäisenä toimenpiteenä veden fosforipitoisuuden kuormitusmittaukset Suovuun laskevista sekä siitä poistuvista puroista. Tulokset ovat valmistuneet tammikuun aikana.

Talven aikana laaditaan Purukorvenojan suualueelle kosteikkosuunnitelma. Sen rakentamisen aikataulu määräytyy mm. käytettävissä olevan rahoituksen mukaan.

SUOVU SIISTIKSI -hanke kuuluu osana Kyyvesi kuntoon hankkeen toimikuntaa.

SUOVU SIISTIKSI -hankkeen ensimmäiset askeleet on nyt otettu. Edessä on monien vuosien työ. Suovun vaikutuspiirissä olevat toimijat ovat valmiina osallistumaan talkoisiin kotijärvensä puolesta. Seuraava suunnitteluryhmän kokous pidetään Pieksämäellä 4.2.2010. Tuolloin päätetään mm. kesällä 2010 tehtävistä toimenpiteistä. Kalakannan selvitys kesän aikaan antaa lisätietoja kunnostuksen ja hoidon suunnitteluun.

Hankkeemme tiedottaa tapahtumista tällä sivustolla.

HAUKIVUORELLA 27.01.2010

Yrjö Takkinen

SUOVU SIISTIKSI suunnitteluryhmä

Suovu siistiksi – ryhmä toimii

perjantai, tammikuu 22nd, 2010
Kyyveden Suovunselän kunto on puhuttanut paikallisia asukkaita pitkään
Kymijoen-Suomenlahden vesienhoidon suunnitelmassa on Suovu luokiteltu ekologiselta luokaltaan välttäväksi. Siinä suhteessa olemme ykkösiä, sillä Etelä-Savossa ei muita välttäviä vesiä ole.
Kesällä 2009 tilanteen parantamiseksi alettiin toimia. Nyt näkyy pilkahdus valoa synkeän tunnelin päässä. Olemme lähteneet liikkeelle ja saaneet jotain aikaiseksikin. Lehtiartikkeleita Suovun tiimoilta on julkaistu useita, paikallinen ”tupailta” on pidetty, hankeryhmä on järjestäytynyt, vesinäytteitä Suovuun laskevista uomista on otettu, kosteikkosuunnittelu on aloitettu jne. Vauhdissa ollaan ja toivon mukaan pysytäänkin.
Taustalla näkyvälle alueelle tehdään kosteikko.

Taustalla näkyvälle alueelle tehdään kosteikko.

 SUOVU SIISTIKSI -hanke on siis järjestäytynyt ja nyt ollaan vaiheessa, jossa tehdään yleissuunnitelmaa, pohditaan mahdollisia rahoituslähteitä ja pidetään yhteyttä KYYVESI KUNTOON -hankkeeseen. Suovun kunnostaminen ja hoito on yksi keskeisistä ja tärkeimmistä Kyyveden hoidon osa-alueista.

Suuntaviivat yleissuunnitelmasta ovat olemassa. Seuraavan kerran hankkeen ”työnyrkki” kokoontuu 4.2.2010 Pieksämäellä.

Tervehdys Kyyveden kulkijat!

perjantai, tammikuu 22nd, 2010

Tänne alkaa ilmestyä tietoja Kyyveden kunnostushankkeesta.

Aurinko laskee Kyyvedellä, kaunista!

Aurinko laskee Kyyvedellä, kaunista!

Pysykäähän juonessa mukana ja tarkkailkaa sivustoja!