Kyläasioita

Kyläkokouksen pöytäkirja
34

 

 

 

 

 

Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2016 alkaen klo 17.30

1§ Kokouksen avaus: Himalanpohjan kylät ry:n puheenjohtaja Katriina Kontinen toivotti kyläläiset tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohta, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Korhola, sihteeriksi valittiin Tero Haiminen.

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Olavi Immonen ja Kaija Jeffries ja

ääntenlaskijoiksi valittiin Olavi Immonen ja Kaija Jeffries .

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ollut ristiinalainen-lehdessä (14.4.2016) ja nettisivuilla sekä tolppa-ilmoituksia ollut 4 kpl.

4§ Kokouksen työjärjestys: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

5§ Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto:

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Yhdistyksen talous on perustunut kahvitus- ja arpajaistuloihin ja toiminta-avustuksiin.

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 656,21euroa. Oltiin varauduttu 135 euron alijäämään.

(v.2015 kalenterin tilitys Vitsiälän kyläyhdistykselle 80 eur. ja pikkujoulujen kuljetusavustus 450 eur)

Tilikauden lopussa 31.12.2015, yhdistyksen tilin saldo oli 2359,74 euroa.

6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle:

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuhenkilöille.

7§ Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu:

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisena.

Kirkonpihan siivoustalkoot (ke 4.5.klo 13.00), Äitienpäiväkirkon kahvitus, seurojentalon siivoustalkoihin osallistuminen, nuokkutoiminta, kesäleikkikenttä, kahvitukset (navi ja Kari kanto), pikkujoulut, pilkkitapahtuma, nettisivujen ylläpito, tanssit /kesätapahtuma 16.7.Seurojen talolla, infotaulu laiturille, lavis-jumppa(jos on kiinnostuneita). Muu mahdollinen toiminta järjestetään toiveiden, tarpeiden ja resurssien mukaan.

Tulo- ja menoarvio:

Tulot: Kahvitus ja arpajaistulot 800,00 eur., aluejohtokunnan kohdeavustukset 500,00 eur. ja aluejohtokunnan yleisavustukset 500,00 eur. Yhteensä 1800,00 euroa.

Menot: Kahvituskulut 700,00 eur., leikkikentän kulut 450,00 eur., kuljetukset 450,00 eur., toimisto- ja hallintokulut 150,00 eur. ja jäsenmaksut 35,00 eur. Yhteensä 1785,00 euroa. Ylijäämä 25,00 euroa.

Päätettiin ettei liittymis- ja jäsenmaksua peritä.

8§ Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle:

Erovuoroisia ovat Tero Haiminen, Pertti Liukkonen, Mauri Liukkonen, Seppo Kiljunen, Ritva Rissanen.

Katriina Kontinen, Terttu Kontinen, Heli Himanen, Jaana Pöysä, Maria Syrjäläinen ja Petri Tikkanen jatkavat hallituksessa. Erovuoroisista hallituksessa jatkavat

Himalanpohjan kylät ry

Vuosikokous

Himalansaaren seurojentalolla 8.5.2015 alkaen klo 18.00

1§ Kokouksen avaus: Himalanpohjan kylät ry:n puheenjohtaja Katriina Kontinen toivotti kyläläiset tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohta, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katriina Kontien. Pykälien 5 ja 6 puheenjohtajaksi valittiin Petri Tikkanen, sihteeriksi valittiin Tero Haiminen.

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Anja ja Juhani Haavisto ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anja ja Juhani Haavisto.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ollut ristiinalainen-lehdessä ja nettisivuilla.

4§ Kokouksen työjärjestys: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

5§ Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto:

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Yhdistyksen talous on perustunut kahvitus- ja arpajaistuloihin ja toiminta-avustuksiin.

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 447.24 euroa. Budjetissa oltiin varauduttu 135 euron alijäämään.

Vuoden 2013 aluejohtokunnalta haettu yleisavustus 500 euroa maksettiin yhdistykselle vuoden 2014 huhtikuussa. Vuoden 2014 yleisavustusta aluejohtokunta maksoi 600 euroa. Pikkujoulukuljetuksen ja leikkikentän kohdeavustukset 337.50 eur. ja 213 euroa maksettu 8.1.2015.

Tilikauden lopussa 31.12.2014, yhdistyksen tilin saldo oli 1895.98 euroa.

6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle:

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuhenkilöille.

7§ Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu:

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisena.

Kirkonpihan siivoustalkoot, Äitienpäiväkirkon kahvitus, seurojentalon siivoustalkoihin osallistuminen (1.6.2015), nuokkutoiminta, kesäleikkikenttä, kesätapahtuma osakaskunnan kanssa?, kahvitukset (navi 1.7.2015 ja Kari kanto 19.7.2015), Kirkon 100-v juhlajärjestelyt, pikkujoulut, pilkkitapahtuma, nettisivujen ylläpito, infotaulu laiturille. Muu mahdollinen toiminta järjestetään toiveiden, tarpeiden ja resurssien mukaan.

Tulot: Kahvitus ja arpajaistulot 850,00 eur., aluejohtokunnan kohdeavustukset 600,00 eur. ja aluejohtokunnan yleisavustukset 500,00 eur. Yhteensä 1950,00 euroa.

Menot: Kahvituskulut 350,00 eur., leikkikentän kulut 450,00 eur., pikkujoulut 600,00 eur., kuljetukset 450,00 eur., toimisto- ja hallintokulut 150,00 eur., muistamiset 50,00 eur ja jäsenmaksut 35,00 eur. Yhteensä 2085,00 euroa. Alijäämä 135,00 euroa.

Päätettiin ettei liittymis- ja jäsenmaksua peritä.

8§ Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle: (Erovuoroiset Katriina Kontinen, Terttu Kontinen, Heli Ajakainen, Jaana Pöysä, Maria Syrjäläinen ja Satu Korhola.)

Tero Haiminen, Pertti Liukkonen, Mauri Liukkonen, Seppo Kiljunen, Ritva Rissanen jatkavat. Muiksi jäseniksi valittiin Katriina Kontinen, Terttu Kontinen, Heli Ajakainen, Jaana Pöysä, Petri Tikkanen ja Maria Syrjäläinen.

9§ Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta:

Toiminnantarkastajiksi valittiin Kaija Jeffries ja Riitta Liukkonen

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Timo Kontinen ja Voitto Himanen

10§ Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot:

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.

11§ Valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin:

Edustaja/edustajat valitaan tarvittaessa hallituksen sisältä (Jäsky ja aluetoimikunta).

Pääsääntöisesti puheenjohtaja ja sihteeri.

12§ Muut asiat:

Aluejohtokunta perustaa omat kotisivut johon kyläyhdistys voi laittaa linkin omille sivuilleen.

13§ Kokouksen päättäminen:

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30

Kokouksen puolesta:

____________________________________ ___________________________________

Pj. Katriina Kontinen Pj. (5§ ja 6§) Petri Tikkanen

_________________________________

Siht. Tero Haiminen

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen mukaiseksi.

____________________________________ ___________________________________

Ptk. Anja Haavisto Ptk. Juhani Haavisto

 HIMALANPOHJAN KYLÄT RY VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA 2014

pöytäkirja 1pöytäkirja 2


HIMALANPOHJAN KYLÄSUUNNITELMA 2013

JOHDANTO

Himalanpohjan kyläsuunnitelmaa 2013 aloitettiin työstämään KYLÄILYÄ, Ristiinan elinvoimaiset kylät hankkeen myötä. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida kylätoimikuntia- ja yhdistyksiä miettimään omien kylien kehittämistä ja etsimään yhteistä toimintamallia kylille.

Hankkeen toteutusaika oli 21.11.2011-30.6.2013, mutta se sai jatkoaikaa vuoden 2013 loppuun saakka.

Himalanpohjalla kyläsuunnitelma koottiin neljästä näkökulmasta:

 1. Himalanpohjan kuvaus
 2. Himalanpohjan palveluiden tämänhetkinen tilanne ja arvio viiden vuoden kuluttua
 3. Johtopäätökset kyläkyselystä
 4. Palveluhakemisto

Hankkeen aikana Ristiina ja Suomenniemi ovat yhdistyneet Mikkeliin, Kylätoimikuntien linkkinä kaupunkiin toimii aluejohtokunta.

HIMALANPOHJAN KUVAUS

Himalanpohja on kaunis maaseutumiljöö Yöveden rannalla. Alue käsittää kuusi kylää: Himalansaari, Heiniemi, Surnoi, Mahkola, Jukara ja Liiansaari.

Himalanpohja on tyypillistä nykyajan haja-asutusaluetta. Taloja on autioitunut, mutta alueella on runsaasti kesäasukkaita ja muutamia lapsiperheitä.

Alueelta on loppunut maidontuotanto kokonaan, muutamia lihakarjatiloja vielä löytyy. Metsätalouden tila on ennallaan.

Palvelut ovat vähentyneet, asiointitaksi kulkee viikottain, kirjastoauto käy kaksi kertaa kuukaudessa. Kansalaisopiston kaksi käsityöryhmää ja yksi englanninryhmä kokoontuvat joka toinen viikko.

Alueella toimii kyläyhdistyksen lisäksi maa-ja kotitalousseura, metsästysseuroja ja kalastusosuuskunnat.

Lähetyspiirit kokoontuvat silloin tällöin ja järjestävät kahvitusta ja kahvikolehteja kirkon tilaisuuksissa.

HIMALANPOHJAN PALVELUIDEN TÄMÄNHETKINEN TILANNE JA ARVIO 5 VUODEN KULUTTUA

Asukkaiden määrän oletetaan vähentyvän viiden vuoden aikana, koska syntyvyys ja alueelle muutto on vähäistä. Kesäasukkaiden määrän oletetaan pysyvän samana tai kasvavan.

Ala-aste toimii tällä hetkellä Pellosniemellä, ryhmäperhepäiväkodin toiminta loppui keväällä 2013. Pellosniemen koulu lakkautetaan 2015 ja oppilaat siirtyvät Ristiinaan. Lähimmät hoitopaikat ja ala-aste sijaitsee viiden vuoden kuluttua Ristiinassa.

Tien kunto on huono suurimman osan vuodesta, toivomme sen olevan parempi viiden vuoden päästä.

Himalansaaren kirkko täyttää 2015 100 vuotta, jumalanpalvelusten määrän uskotaan säilyvän ennallaan (4 jumalanpalvelusta, lauluilta ja kauneimmat joululaulut). Kirkon edessä oleva koivukuja uusitaan ja kivimuuri korjataan.

Laivalaiturille ja kirkkoon laitetaan opastekyltit paikallisista nähtävyyksistä.

Tämänhetkiset palvelut viiden vuoden päästä:

 • kirjastoauto ei todennäköisesti kulje
 • asiointitaksi toimii ennallaan
 • postipalvelut toimivat ennallaan
 • internetyhteyksien nopeus ja tarjonta lisääntyy
 • jätehuolto menee enemmän kimppa jätteenkeräykseen
 • kansalaisopiston kolme ryhmää toimivat ennallaan
 • aluella toimivat seurat toimivat edelleen

JOHTOPÄÄTÖKSET KYLÄKYSELYSTÄ

Kyläkyselyssä esitetyt kysymykset:

(vastauksien perässä vastausten lukumäärä)

1. Mitkä asiat ovat mielestäsi hyvin kylällämme?

Käsityöpiiri 4

Kylätoimikunta ja sen järjestämät tapahtumat 3

Seurojen talon myyntitorit ja keittopäivät 2

Englanninkurssi 2

Turvallisuus, rauhallisuus, luonto 2

Tien kunto parantunut 2

Kaikki muu paitsi tie 1

Kirkko 1

Ihmiset 1

Postipalvelut 1

Asiointitaksi 1

2. Mitä palveluja/tapahtumia toivoisit kylälle?

Tanssit/ muu kesätapahtuma 6

Talvitapahtumia 2

Maa -ja kotitalousseuran ja kyläyhdistyksen yhteistyö 2

Terveyspalvelut/auto 2

Kokoontumispaikka 2

Kevätkeitto, kesäkauden avaus kesä-ja vakiasukkaille 1

Tarinatuokiot 1

Ohjattua liikuntaa 1

Elokuvia 1

Kauppa-auto 1

Lapsille/nuorille toimintaa (disco) 1

Kioski 1

Julkinen liikenne 1

Lasten leikkipuisto kesäisin 1

Hiihtolatu 1

Merkattu lenkkireitti 1

Laiturilta/rannalta onginta 1

Hautausmaa kirkon viereen 1

3. Mitä kyläläisten tarjoamia palveluja voisit käyttää?

Kylätalkkari 3

Siivous 3

Leivonnaiset 3

Traktorityöt 2

Lumenajo 1

Puunteko 1

Lastenhoito 1

Pihatyöt 1

Marjankeruu 0

Muut:

kotieläinten hoito esim. matkan aikana 1,

puun kaato 1

remontti -ja korjausapu 1

kaivinkone 1

hieroja 1

4. Minkälaisia kehittämisideoita ehdotat?

Seurojentalon hyödyntäminen ja käyttö 2

Aktiivisuus tien puolesta 2

Ihmisiä lisää alueelle 2

Työtä/yrittäjyyttä 2

Ihmiset osallistuisivat talkoisiin 2

Talkoohenkistä yhteistyötä 1

Kokoontumisia ja tapahtumia eri alueille 1

Himalansaaren kirkon kujan kunnostus 1

Himalansaari on museoviraston suojelussa, asian hyödyntäminen 1

Laivalaiturille opastekyltit 1

Kyläalueiden esittelyt kyläsivuille 1

Maisemointi ja siisteys tien varrella 1

Tontteja myyntiin 1

Näköalapaikat ( Huuhanvuori, Mustikkavuori, Rahkamäki) 1

Palveluja vanhuksille 1

Perhepäiväkoti 1

5. Vapaa sana

 • Kuinka kyläyhdistys on ottanut Mikkeliin yhdistymisen huomioon ja mikä on kyläyhdistyksen merkitys?
 • Kyläyhdistyksen täytyy pysyä poliittisesti sitoutumattomana
 • Päättäjille viestiä, että ajatuksia voidaan muuttaa ja kaiken ei tarvitse olla Mikkelissä, vaan muuallakin halutaan elää
 • Kasvaville nuorille saatava kesätöitä
 • Löytyisikö kesäasukkailta kehittämisideoita tai yrittäjiä
 • Otavan opisto on lopettamassa nettisivujen ylläpidon, kaupungin tulee säilyttää kylien nettisivut
 • Kiitos mukavista retkistä

Palveluhakemisto:

Sauli Viitikka polttopuita 040 358 5337

Matti Matilainen polttopuita 050 343 6172

Reijo Himanen polttopuita 0400259637

Heli Ajakainen karjalanpiirakoita ja gluteenittomat leivonnaiset tilauksesta 050 3721571

Jyrki Härkönen kaivinkone, traktorityöt, hiekoitus, lumenauraus 0500 788249

Rakennus ja mökkipalvelu J Martikainen 0500 926072 jmartikainen@rakennusjamokkipalvelu.fi

Arto Syrjäläinen taksi 0400455242

Ahti Kontinen lumen auraus, tienlaitojen niitto, hitsaustyöt 0440336281

Ossi Liukkonen mökinvuokrausta 0407579994 ossi.liukkonen@vuokrahuvilat.net

Himalansaaren kirkko suntio Terttu Kontinen p. 040 7224550

Himalansaaren seurojen talo tied. Eeva Matilainen p.050 3011384

Kyläyhdistyksen nettisivut Mauri Liukkonen p. 0440883884 liukkonenmauri@msn.com

Himalanpohjan kylät ry pj. Katriina Kontinen p. 0440 218803 katriina.kontinen@jippii.fi

Himalanpohjan maa-ja kotitalousseura Jyrki Härkönen p. 0500 788249

Kalastusluvat ja merkit:

Liiansaaren osakaskunnan alue Seppo Kiljunen p. 050 3754925

Mahkola osakaskunnan alue Lauri Himanen

Jukara (myynti vain osakkaille)

Himalansaaren osakaskunta Sauli Viitikka p. 040 358 5337

***************************************************************

HIMALANPOHJAN KYLÄT ry

VUOSIKOKOUS 2013

Aika: Keskiviikko 24.4.2013 klo 18.00

Paikka: Nuorisoseurantalo, Himalansaari

Läsnä: Osanottajaluettelo liitteenä

1. Kokouksen avaus.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Katriina avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katriina Kontinen.

Pykälien 5 ja 6 ajaksi valittiin Mauri Liukkonen

Sihteeriksi Tero Haiminen

Pöytäkirjan tarkistajiksi Heli Ajakainen ja Voitto Himanen

Ääntenlaskijoiksi Heli Ajakainen ja Voitto Himanen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu ollut Ristiinalainen lehdessä 11.4.2013 sekä tolppa-ilmoituksia ollut.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Kokous hyväksyi työjärjestyksen esityksen mukaisesti

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

Kylät ry:n pj Katriina esitteli tilinpäätöksen, toiminnantarkastajien lausunnon sekä edellisen kauden vuosikertomuksen.

Tilinpäätös osoittaa 471,31 euroa alijäämää. Budjetissa oli varauduttu 205 euron alijäämään. Osa vuoden 2011 tapahtumista oli kirjautunut vuoden 2012 puolelle.

Tilikauden lopussa yhdistyksen tilillä oli 1435,92 euroa.

Vuosikertomuksessa (26.4-23.4) todettiin hallituksen kokoontuneen 4 kertaa (12.5,19.10,22.2 ja 17.4).

Muistamisia on ollut 1 ylioppilas (Manu Korhola).

Toimintaa on ollut runsaasti mm. Leikkikenttätoimintaa, nuokkuillat, karaokeilta, pilkkitapahtuma, siivoustalkoita ja retki Mikkelin teatteriin Mutterintuvalla ruokailun jälkeen 7.12.2012.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen vastuuvapauden myöntämisen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksut.

Katriina (Pj.) esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.

Toimintasuunnitelma on edellisvuosien kaltainen sisältäen leikkikenttätoimintaa, nettisivujen ylläpitoa, pelikenttätoimintaa, kahvitusta, nuokkutoimintaa, pikkujoulut jne. Muuta mahdollista toimintaa esitysten/mahdollisuuksien mukaan (hiihtolatuja, kalliomaalauksilla käynti veneillä).

Tuloja hallitus esitti 1250 euroa ja menoja 1195 euroa. 55 euron ylijäämäinen tulo- ja menoarvio on hallituksen esitys joka hyväksyttiin.

Tulot koostuu arpajaisista, aluejohtokunnan avustuksista ja kahvituksista.

Menot pääasiassa leikkikenttä toiminnasta, mahdollisesta pikkujouluista/retkestä ja miämedian jäsenmaksusta.

Tulo- ja menoarvioon ei ollut kenelläkään lisättävää eikä muuta huomautettavaa.

Hallituksen ehdotus, ettei jäsenmaksuja peritä vuonna 2012 hyväksyttiin.

8. Valitaan hallituksen jäsenet (seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi) erovuoroisten tilalle.

Puheenjohtajana jatkaa edelleen Katriina Kontinen.

Erovuoroisista Katriina Kontinen, Anne Korhola, Jaana Pöysä, Terttu Kontinen jatkavat hallituksessa.

Hallituksen jäseniksi valittiin Katriina Kontinen, Terttu Kontinen, Seppo Kiljunen, Anne Korhola, Jaana Pöysä, Maria Syrjäläinen, Tero Haiminen, Pertti Liukkonen, Ritva Rissanen ja nuorisojäseneksi valittiin

Satu Korhola.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Kaija Jeffries ja Riitta Liukkonen .

Varalle valittiin Timo Kontinen ja Mauri Liukkonen.

10. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.

Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkioita ja toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.

11. Valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin.

Päätettiin, että hallitus päättää tilanteen mukaan edustajat järjestöihin.

12. Muut mahdolliset asiat.

13. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja (Katriina) päätti kokouksen klo 19.43

__________________________________ ____________________________________

Pj. Katriina Kontinen Siht. Tero Haiminen

_____________________________

Pj.(5ja 6) Mauri Liukkonen

__________________________________ _____________________________________

Ptk.tark. Heli Ajakainen Ptk.tark. Voitto Himanen