Himalansaari

Pikku-linkki.

Ole hyvä ja käy tutustumassa linkin kautta Himalansaareen ja mitä kylästämme sanotaan.

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4457