Archive for huhtikuu, 2011

Hyvää pääsiäistä!

torstai, huhtikuu 21st, 2011

pääsiäinen10

Emolan seura ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

lauantai, huhtikuu 2nd, 2011

banneri

Emolan seura ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

1. Yleistä

Toimintaa jatketaan vakiintuneita tapoja noudattaen. Landeninmäen perinnetalotoiminnassa painopiste on perinnekasvipankin täydentämisessä.

2. Järjestettävät tilaisuudet

* talvisunnuntai hiihtolomaviikon jälkeisen viikon sunnuntaina
* elokuun ilta
* joulun valojen sytytys
* yleisöluistelu ystävänpäivän tienoilla (v. 2012)

3. Landeninmäen perinnetalotoiminta

Jatketaan yhteistyötä Mikkelin puutarhayhdistyksen, sekä Emolan ja Rouhialan marttojen kanssa.

Keväällä järjestetään pihan ja talon kunnostustalkoot sekä varaston siivous.

Hankitaan kukkia multaa pihan kaunistamiseen.

Kiirehditään vesipostin rakentamista.

Sovitaan kasvien kasteluvuorot.

Toukokuun aikana talolla vierailee lapsiryhmä, teemana kasvit.

Toukokuussa otetaan vastaan kasveja. Mukana Mikkelin Puutarhayhdistys. Perinne perennojen lisäysneuvontaa ja kahvitarjoilu.

Heinäkuussa pidetään perinnetalon ovet auki yhtenä päivänä viikossa.

Elo-syyskuussa otetaan vastaan kasveja.

Kehitellään lapsiryhmille toiminnallisia vierailuja.

4. Muu toiminta

Su 19.6. järjestetään tapahtuma Syreenien huumaa Emolassa. Tapahtumassa tarjotaan yleisölle tilaisuus tutustua Emolan kujiin ja muutamiin pihoihin syreenien kukinta-aikana opaskartan avulla.  Järjestelyihin osallistuvat Mikkelin puutarhayhdistys ja Etelä-Savon martat kasveineen sekä Emolan ja Rouhialan martat  kahvimyynnillä.

Pyritään järjestämään matka Loviisan Wanhassa Wara parempi -tapahtumaan (syyskuussa) tai Rantasalmelle kesän aikana.

5. Tiedotus

Tapahtumista tiedotetaan talouksiin jaettavalla tiedotteella, Miämediassa, ilmaisjakelulehdissä, paikallisradiossa ja kauppojen ym. ilmoitustauluilla.

6. Talous

Yhdistyksen talous tulee perustumaan jäsenmaksuihin, laitevuokriin ja myyntitoimintaan sekä kaupungin avustukseen. Talousarvio, joka perustuu viiden (5) euron jäsenmaksuun, on liitteenä.

Hallitus

Toimintakertomus vuodelta 2010

lauantai, huhtikuu 2nd, 2011

banneri

Emolan seura ry

Emolan seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2010

1. YLEISTÄ

Yhdistyksen asukkaille suunnattu toiminta  jatkui entiseen tapaan. Landeninmäen perinnetalotoiminta vakiintui.

2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Hallituksessa ovat toimineet: Seppo Kiiski (pj). Heikki Öhman (vpj), Arja Vähämäki (siht), Jyri Häkkinen (rahhoit), Marja Kokko, Heli Vehkoja ja Saara Ryhänen. Hallitus kokoontui viisi kertaa vuoden aikana.

Tilintarkastajana on toiminut  Matti Saksa, varalla Esa Pietiläinen.

Hallituksen nimeämään Landeninmäen perinnetalotyöryhmään ovat kuuluneet:

Marja Kokko (pj) ja jäseninä  Saara Ryhänen, Heli Vehkaoja, Leena Haapasaari ja Keijo Takkinen. Tiedottajana on toiminut Arja Vähämäki.

3. JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 126 henkeä.

4. TOIMINTA

4.1.  Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 25.3.2010 EVPK:n talolla. Paikalla oli 12 jäsentä. Kokouksen aluksi Leena Haapasaari esitelmöi aiheenaan ”Iso Likolampi ja elämää sen ympärillä”.

4.2.  Varsinainen toiminta

4.2.1.  Vakiotapahtumat

Talvipäivää vietettiin 14.3. Emolan kentällä. Lasten hiihtokilpailuun osallistui 11 tyttöä ja  12 poikaa.  Kaikki saivat palkinnon, sekä ilmaisen makkaran ja mehun. EVPK järjesti  kilpailuun toimitsijat. Emolan seura myi grillimakkaraa ja mehua, Emolan martat myivät vohveleita.

Elokuun ilta järjestettiin Landeninmäen perinnetalon pihapiiriisä  18.8. lauluiltana. Laulattajana oli kanttori Matti-Veikko Kuusi. Laulamassa oli viitisentoista henkilöä. Lapsille oli järjestetty ongintaa ja tikkakisat, joissa oli seitsemän osanottajaa. Rouhialan martat järjesti arpajaiset, Emolan martat myivät kahvia pullaa. EVPK:lla oli avoimet ovet.

Joulun valot sytytettiin 5.12. Yleisöä oli n. 100 henkilöä ja laulamassa 25 henkilöä. Tilaisuudessa esiintyivät mm. tiernapojat. Lopuksi laulettiin seurakuntasalissa kauneimmat joululaulut kanttori Päivi Karjalaisen ja pastori Eija Juuman johdolla.

4.2.2.  Muu toiminta

Emolan seura ry liittyi Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen jäseneksi.

Toukokuussa järjestettiin asukaskysely matonpesupaikasta sekä Rokkalanjoen varteen sijoittuvasta virkistysalueesta. Palautteita tuli 11 kpl, pääosin myönteisiä. Virkistysalueen valmistelu on kesken, matonpesupaikka tulee esille myöhemmin tässä kertomuksessa.

Elokuun 15. päivänä järjestettiin ”Portit auki Emolaan” -niminen tapahtuma, jossa yleisöllä oli mahdollisuus tutustua kolmeentoista Puu-Emolan pihaan ja taloon. Kiinnostus yllätti täysin, helteisessä säässä pihoja kiersi noin 400 henkilöä. Mikkelin Puutarhayhdistys esitteli toimintaansa tapahtumassa, josta päätettiin tehdä jokavuotinen vaihtuvin teemoin.

Joulukuussa tehtiin kaupunginhallitukselle aloite Hauskan myllyn patoaltaan ja  joen rantojen kunnostamiseksi, sekä annettiin lausunto Rokkalan alueen yleiskaavan muutoksesta, jossa esitettiin mm hulevesisuodatusta Rokkalanjokeen laskeviin puroihin ja matonpesupaikkaa.

4.2.3.  Landeninmäen perinnetalotoiminta

Keväällä haravoitiin piha ja kohennettiin kasvilaatikot sekä siivottiin talo kesäkuntoon.

Toukokuussa  hankittiin kukkia pihalle sekä taloon sisälle.

20.5.2010 otettiin vastaan uusia kasveja. Kasvien tuojille tarjottiin kahvit.

26.5.2010 Pelastakaa Lapset ry  iltapäiväkerholaiset ( 12 lasta ) tutustui taloon ja sen entiseen elämään. Lapsille järjestettiin lisäksi erilaisia leikkejä j a ongintaa.

3.6.2010 otettiin vastaan kasveja. Mukana oli myös Mikkelin puutarhayhdistys myyntituotteineen ja ilmaisjakeluineen. Lisäksi Kaija Väisänen opasti pihakäyttöön soveltuvan kukkaruukun tekoa.

Heinäkuun aikana perinnetalon ovet pidettiin auki torstaisin klo 17.00-19.00. Kävijöitä oli vieraskirjan mukaan vain muutama.

15.8. 2010 perinnetalo oli Portit auki Emolassa -tapahtuman keskuspaikkana.

Kasteluveden saanti kasveille on ollut hankalaa, koska talossa ei ole vesijohtoa. Loppukesällä sovittiin kaupungin kanssa, että Vesilaitos rakentaa taloa varten vesipostin syksyllä tai keväällä 2011. Työ siirtyi vuodelle 2011.

Loppukesästä  kaupungin vesilaitos alkoi toimittaa pyynnöstämme kasteluvettä Landeninmäelle.

4.3.  Tiedotus

Toiminnasta on tiedotettu jakamalla joka talouteen tiedote neljä kertaa vuoden aikana. Lisäksi on käytetty Miämediaa, kauppojen ilmoitustauluja ja vähäisessä määrin paikallisradiota ja lehtien menovinkkipalstoja.

4.4.  Muistamiset ja huomionosoitukset

Emolan järjestöt valitsivat seuran sihteerin Arja Vähämäen vuoden 2010 Hatsinalaiseksi.

5. TALOUS

Yhdistyksen talous on perustunut jäsenmaksuihin, laitevuokriin ( 9 käyttökertaa) sekä kaupungin avustukseen. Tilinpäätös, joka osoittaa 172,36 euron ylijäämää, on liitteenä.

Hallitus

Emolan-Rokkalan kaavamuutos puhuttaa

perjantai, huhtikuu 1st, 2011

Emolan seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin keskiviikkona 30.3.2011 klo 18.00 alkaen EVPK:n talolla. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksen aluksi kaavoitusarkkitehti Arja Hartikainen esitteli Rokkalan ja Emolan alueita koskevan yleiskaavan muutoksen. Paikalla oli 16 henkilöä ja keskustelu uudesta kerros- ja pientaloalueesta ja entisen Karjaportin kiinteistöjen tulevaisuudesta sai ihmiset mietteliäiksi. Jätetäänkö Rokkalaan mitään muistumia teollisuuskäytön ajasta? Käytettävyysselvitys on tehtävä vielä kevään aikana. Ehdotus on ollut teknisessä lautakunnassa helmikuussa, kaupunginhallituksessa ja nähtävillä maaliskuussa ja valtuustossa muutos esitellään toukokuussa.

arjah_AV

Arja Hartikainen (oikealla) esitteli Emolan ja Rokkalan kaavamuutosta. Saara Ryhänen ilmoittautui Emolan jokiaktivistiksi. Kuva: Arja Vähämäki

kokousväkeä_AV

Kokousväkeä tutustumassa kaavamuutokseen. Yleiskaavan muutos on tullut vireille Mikkelin kaupungin aloitteesta. Kuva: Arja Vähämäki

Arja Hartikainen esitti, että Rokkalan alueelle saataisiin Miämedian uusi aluetoimisto. Tälle ns. julkisten ja palvelutoimintojen alueelle tulevat päivähoidon, ala-asteen opetuksen, kokoontumisen ja / tai palveluasumisen tilat tai niiden keskittymä. Seurojen ja yhdistysten tiedotustoiminta saataisiin näin keskitettyä samaan paikkaan.

kaava1_AV

Muutosehdotus 30.3.11. Ympyröityyn kohtaan (pl) tulee Miämedian toimistotilat. Tähän asti Emola Media-Center on toiminut Rusthollinkadulla. Kuva: Arja Vähämäki

Arja Hartikainen heitti emolalaisille muutaman kysymyksen:

* Halutaanko ajoyhteys Riihimäenkadulta Ryöpynkadun kautta Porrassalmenkadulle?
Paikallaolijat tyrmäsivät heti ajatuksen.

* Joenrantaan rakennetaan pientaloja. Kuinka rantaan tontteja saa tuoda?

* Entä palautetaanko Angervonniemi toiselle puolelle jokea?

* Jokiaktivisteja etsitään Emolasta. Ilmoittautumiset pikaisesti kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkaselle!

Lue lisää: Suunnitelma 9.11.2010

http://www.mikkeli.fi/fi/liitteet/02_palvelut/03_asuminen_rakentaminen_ja_liikenne/06_kaavoitus_ja_maankaytto/kaavat_vireilla_ykaavat/oas_mallinmukainen.pdf

Arja Vähämäki