Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma-hanke

Kutsu 26.1.2012

Hyvä järjestöväki,

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma-hanke kutsuu kuntalaisia kertomaan näkemyksiään kulttuuriperinnöstämme.

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma-hanke kartoittaa ja tutkii Mikkelin, Hirvensalmen ja Ristiinan alueiden kulttuuriperintöä. Hankkeessa laaditaan kulttuuriperintöohjelma, jonka tavoitteena on nostaa tietoisuutta alueen kulttuuriperinnöstä sekä lisätä sen avulla seudun vetovoimaa. Tarkoituksena on tuoda esiin mielenkiintoisia kohteita ja tarinoita niin asukkaiden kuin matkailijoiden iloksi ja hyödyksi.

Kulttuuriperintö käsittää inhimillisen toiminnan tuloksena syntyneitä aineellisia ja aineettomia asioita, joita pidetään arvokkaina. Alueellamme on paljon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä, kuten esim. Porrassalmi, Haukivuoren ja Anttolan kirkonkylät ja Hirvensalmen mäenlakikylät. Meillä on Astuvansalmen Akka ja Mannerheim, elävä tori, muikut, saaristokulttuuria ja kaskikansan rikasta perintöä. Mistä muusta Mikkelin seudun kulttuuriperintö on tehty? Haluamme kysyä kuntalaisten omia mielipiteitä kulttuuriperinnöstä: Mikä teille on tärkeää oman asuinseudun historiassa, perinteessä ja nykypäivän kulttuurissa? Mikä on muistamisen ja kertomisen arvoista? Kuntalaisten näkemykset omasta perinnöstään nähdään hankkeessa ensiarvoisen tärkeinä, ja näitä esiin saadakseen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma järjestää

1.Kuusi yleisötilaisuutta helmi-maaliskuussa 2012, joissa keskustellaan, mitä kuntalaiset kokevat tärkeäksi kulttuuriperinnökseen? Mitä paikkoja, maisemia, tarinoita, henkilöitä, perinteitä jne. he haluavat nostaa esiin ja kuinka näitä pitäisi huomioida? Tilaisuuksissa aiheesta alustavat hankkeen projektipäällikkö, FM, historiantutkija Pia Puntanen sekä asiantuntija-assistentti, FL, etnologi Leena Hangasmaa, sekä kulloisenkin alueen paikallinen asiantuntija. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu.

Yleisötilaisuudet ovat:

* Anttolan koulukeskuksen auditoriossa ma 6.2. klo 18.00
* Haukivuoren koulukeskuksen auditoriossa ti 7.2. klo 18.00
* Otavan Opiston juhlasalissa ke 8.2. klo 18.00
* Hirvensalmen kunnantalon valtuustosalissa ma 13.2. klo 18.00
* Ristiinan koulukeskuksen auditoriossa (Setälä-Sali) to 23.2. klo 18.00
* Mikkelin kaupunginkirjaston Mikkeli-salissa ti 6.3. klo 17.30

2.Webropol-kyselyn
”Mistä on Mikkelin seudun kulttuuriperintö tehty?” internetissä . Löydät linkin osoitteesta www.mikkeli.fi -> ajankohtaista -> kulttuuriperintö-blogi tai suoraan
http://www.mikkeli.fi/fi/sisalto/13_ajankohtaista/kulttuuriperinto-ohjelma_blogi
Kysely avataan 2.2. ja siihen voi vastata 15.3. saakka.

Tulkaa joukolla kertomaan näkemyksiänne, tervetuloa!

Lisätietoja: Projektipäällikkö Pia Puntanen, 050 311 7018, pia.puntanen @ mikkeli.fi
Asiantuntija-assistentti Leena Hangasmaa, 044 794 5423, leena.hangasmaa @ mikkeli.fi

logot1

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke
Mikkelin kaupunki/Henkilöstö- ja kehittämispalvelut, Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 MIKKELI
Projektipäällikkö Pia Puntanen,
050 311 7018, pia.puntanen @ mikkeli.fi
Asiantuntija-assistentti Leena Hangasmaa,
044 794 5423, leena.hangasmaa @ mikkeli.fi

Tags:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.