Archive for lokakuu, 2010

Vaikuttamiskanava avattu

tiistai, lokakuu 12th, 2010

Mikkeli laajentaa käyttäjä- ja asiakaslähtöisyyttä – uuden leikkialueen suunnittelu nivoo yhteen kansalaisaktivoinnin, elämyksellisyyden ja yhdessä tekemisen

Keskusta on kaupungin käyntikortti. Mikkelin keskusta on voimakkaasti uudistumassa ja sen kävelypainotteisuutta lisätään. Mikkelin historialliselle, nyt hienovaraisesti uudistuvalle torille rakentuu myös uudentyyppinen leikkialue, joka suunnitellaan yhdessä kuntalaisten kanssa.

Leikkialueen kehittämisellä halutaan nostaa esille keskustan merkitystä elämisen ja tekemisen areenana, paikkana, jossa eri sukupolvet luontevasti kohtaavat toisensa ja voivat nauttia toistensa kanssa elämisestä ja olemisesta. Leikkialue symboloi osaltaan kaupungin elinvoimaa ja luottamusta tulevaisuuteen. Lapsissa ja nuorissa on myös Mikkelin kaupungin tulevaisuus.

Leikki-, kohtaamis- ja levähdyspaikan hahmottelu aloitettiin syyskuussa 2010 Lapin Yliopiston vetämässä työpajassa, jossa oli mukana myös kymmenen lehti-ilmoituksen perusteella ilmoittautunutta kaupunkilaista. Nyt on avattu webbisivusto, jossa kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää ideoitaan ja kommentoida jo esitettyjä suunnitelmia. Suunnittelussa käytetään näin hyväksi myös sosiaalista mediaa, kun tulevat käyttäjät tuottavat itse sisältöä vuorovaikutteisesti etenevään tavoitemäärittelyyn.

Näkemyksiä, ehdotuksia ja toiveita kerätään marraskuun alkupuolelle saakka ja niistä kehitetään yhdessä vaihtoehtoisia malleja. Vuoden vaihteen jälkeen malleista valitaan yleisöäänestyksellä parhaaksi katsottava ideasuunnitelma, joka tarkennetaan toteutuksen pohjaksi. Kauppakeskus Akselin kulmalle tuleva, n. 6 x 12 metrin laajuinen torin leikkialue rakennetaan v. 2011 aikana. Hankinnasta vastaa kaupungin tekninen toimi esittelijänään yhdyskuntatekniikan päällikkö Maini Väisänen.

Prosessista saatuja kokemuksia arvioidaan Tieto Oy:n, VTT:n ja Lapin Yliopiston kanssa tavoitteena löytää kuntakentällä hyödynnettävissä oleva, sujuva, suoraan arjen työtä helpottava ja rikastava asukasosallistumisen malli tulevaisuuden palvelujen tuottamiseen.

Tule mukaan leikkialuehankkeen suunnitteluun http://mikkelileikkii.fi