Archive for toukokuu, 2010

Voimistuvat kylät -kampanja käynnistyy

lauantai, toukokuu 29th, 2010

Voimvoimistuvat_kylat_logoistuvat kylät -koulutus tarjoaa eväitä kuntien, kylien ja yhdistysten toimijoille.

Kampanja käynnistyy kesäkuussa Mikkelissä.

Voimistuvat kylät -kampanja tarjoaa tietoa maaseudun palveluiden järjestämisestä muuttuvalla kuntakentällä. Lähipalveluiden turvaamiseksi on rakennettava uusia, joustavia tapoja toimia kuntien ja kylän välillä. Valtakunnallisen kampanjan ensimmäinen tilaisuus järjestetään Mikkelissä Naisvuoritalolla 11.–12.6.

Veej’jakaja ry ja Järvi-Suomen kylät ry järjestävät koulutus- ja keskustelutilaisuuden paikallisesta vaikuttamisesta. Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tietopaketin siitä, kuinka kylien palvelut voidaan järjestää ja asukkaiden elämänlaatua kohentaa suurista käynnissä olevista muutoksista huolimatta. Tilaisuuden tarkoituksena on nostaa esiin kuntien ja kylien yhteistyömahdollisuuksia. Koulutus on suunnattu kuntien, seurakuntien, kylien ja eri paikallisten yhdistysten toimi- ja luottamushenkilöille.

Tilaisuus on osa valtakunnallista Voimistuvat kylät -kampanjaa. Se järjestää vuosina 2010–2012 kaikkiaan 55 alueellista koulutustilaisuutta maamme jokaisessa seutukunnassa. Kampanjan toteuttajatahoina paikallisten toimijoiden kanssa ovat Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Maaseutuverkosto, Suomen Kuntaliitto ja kunnat, Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja seurakunnat sekä Maaseudun sivistysliitto. Kampanja jatkuu aluevetoisesti vuosina 2011–2013.

Kampanjan kotisivut: http://www.voimistuvatkylat.fi/

Lisätietoja: kyläasiamies Henrik Hausen, 0400-992 699 ja toiminnanjohtaja Sanna Kiuru 0440-155 222.