Kyläkoulu on vetovoimatekijä

Hirvensalmella on huomattu, että kyläkoulut vetävät kuntaan uusia asukkaita (LS 8.10.: ”Koulut säilytettävä, sanoo Hirvensalmen johtaja”).

Hirvensalmelle muuttajista kaksi kolmasosaa asettui muualle kuin kirkonkylälle. Koko maakunnassa miltei puolet uusista asuinrakennuksista nousee maakuntaliiton tonttibarometrin mukaan haja-asutusalueille.

Myös lasten oppimisympäristönä kyläkoulu on ihanteellinen. Yleensä kyläkouluissa on pienet oppilasryhmät ja koulupihat ovat usein virikkeellisempiä kuin isoissa kouluissa. Tietenkin lyhyellä koulumatkalla on suuri merkitys oppilaille.

Kokemusten mukaan lapset sopeutuvat erittäin hyvin yhdysluokkaopetukseen, vaikka samassa huoneessa opiskellaan eri asioita. Kasvatustieteen tohtori Taina Peltonen joka on tutkinut yhdysluokkaopetusta korostaa, että moni-ikäisten ryhmä on luonnollisempi kuin tasaikäisten ja siinä kehittyy taito ottaa huomioon heikompia ja auttaa nuorempia. Maailmalla multiage-luokkia muodostetaan jo isoihinkin kouluihin. Yhdysvalloissa koko Kentuckyn osavaltion perusopetus on järjestetty pääosin eri-ikäisopetuksena.

Eri maissa tehtyjen vertailujen mukaan pienten koulujen oppilaiden oppilaista kasvaa pärjääjiä: sekä oppimistulokset että myöhempi menestyminen opinnoissa ovat parempia pienissä kuin isoissa kouluissa (Pienkouluraportti, Suomen kylätoiminta ry 2008). Tärkeä syy parempiin tuloksiin on vanhempien ja kyläläisten aktiivisempi osallistuminen koulun elämään pienissä kouluissa. Myös oppilaat sitoutuvat paremmin pieneen kouluun ja syrjäytyminen on vähäisempää.

Kyläkoulupedagogiikkaa voidaan soveltaa myös taajamien kouluihin, siksi on kaikkien kannalta hyvä, että meillä on erikokoisia kouluja.

Koulut ovat kylien keskuksia, johon voidaan keskittää muitakin palveluja. Ne parantavat näin kylien yhteisöllisyyttä ja myös tärkeää turvallisuuden tunnetta maaseudulla. Etelä-Savossa on vielä noin sata peruskoulua. Ne ovat kauniin luonnon ohella tärkeä vetovoimatekijä, joka houkuttelee aktiivisia nuoria perheitä maakuntaan.

Henrik Hausen

Kyläasiamies

Järvi-Suomen kylät ry

Lue lisää: Pienkouluraportti

Tags:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.